Enklare att diagnosticera endometrit hos kor – med ny metod

Enklare att diagnosticera endometrit hos kor – med ny metod Ko och kalv på grönbete. Foto: Adobe Stock

Det är svårt och arbetskrävande att identifiera subklinisk livmoderinflammation, vilket förklarar varför sjukdomen ofta inte blir diagnostiserad. Därmed blir tillståndet heller inte behandlat, vilket påverkar kons fruktsamhet och framtida mjölkproduktion. Detta kan i sin tur leda till att kons liv förkortas med en alltför tidig slakt, det skriver SLU om i ett pressmeddelande som lyfter ny och enklare metod för att diagnosticera endometrit hos kor.

Det är efter kalvning som mjölkkor kan drabbas av infektion i livmodern. Ibland leder detta till inflammation i livmoderslemhinnan. En lindrig form av tillståndet kallas subklinisk livmoderinflammation, vilket innebär att immunceller samlas i livmoderslemhinnan, men det syns inga kliniska tecken på sjukdom.

MikroRNA är små RNA-molekyler som cirkulerar i blodet. De hjälper till att reglera vilka gener som kommer till uttryck. MikroRNA är stabila och användbara som biomarkörer för vävnadsfunktion vid en mängd olika sjukdomar. SLU har undersökt hur mikroRNA påverkas vid subklinisk endometrit. Trots att sjukdomen till synes är begränsad till livmoderslemhinnan visar studien att kor som drabbats av subklinisk endometrit har en tydligt annorlunda mikroRNA-profil i det cirkulerande blodet, jämfört med friska kor.

Studien ger ny kunskap om de förändringar som uppstår i kroppen vid sjukdom i livmodern, och en blodprovsanalys av en panel av mikroRNA-biomarkörer skulle kunna vara en lämplig metod för att ställa diagnos på kor med subklinisk livmoderinflammation.

Projektet har genomförts med stöd från FORMAS.

Läs artikeln här:

Källa: SLU