#vilt

Enklare att diagnosticera endometrit hos kor – med ny metod

Enklare att diagnosticera endometrit hos kor – med ny metod

Det är svårt och arbetskrävande att identifiera subklinisk livmoderinflammation, vilket förklarar varför sjukdomen ofta inte blir diagnostiserad. Därmed blir tillståndet heller inte behandlat, vilket påverkar…