”Bilda nytt toxikologiskt institut i Astra Zenecas lokaler”

I en debattartikel i Dagens Nyheter föreslås bildandet av ett nytt toxikologiskt institut, som bygger på de tillgångar Astra Zeneca lämnar i Södertälje. En viktig del av verksamheten skulle vara arbete med försöksdjur.

Det nya toxikologiska institutet skulle bland annat utgöra kompetensbas för olika myndigheter, exempelvis Kemikalieinspektionen, Livsmedelsverket, Läkemedelsverket och Naturvårdsverket.

Det skriver Anitra Steen, lokal samordnare Södertälje kommun, Peter Larsson, Sveriges ingenjörer och Mattias Öberg, ordförande i Svensk Toxikologisk förening i en artikel på DN Debatt den 29 augusti 2012.

Med ett sådant institut i Sverige skulle tester på försöksdjur göras här, i stället för i länder med lägre djurskyddskrav, hävdar skribenterna.

Tidigare har Astra Zenecas toxikologiska enhet visserligen varit en intern verksamhet, men ändå varit ett nav i svensk toxikologi, enligt debattartikeln. Den har varit rekryteringsbas, utbildningsleverantör och samarbetspartner för både andra företag, myndigheter och även för akademien.

Därför har Sveriges Tekniska forskningsinstitut, SP, gjort en utredning där slutsatsen är att man vill bilda ett toxikologiskt institut inom sin verksamhet.

Men det krävs att regeringen och andra intressenter agerar snabbt, innan den kunskap som finns på Astra Zeneca försvinner till andra verksamheter, kräver skribenterna. Regeringen måste avsätta medel till bryggfinansiering, Astra Zeneca överlåta utrustning och lokaler till förmånliga villkor och akademien bör inleda ett nationellt samarbete kring det nya institutet, enligt artikeln.