Ett år efter utredningen: Inget har hänt

Ett år efter utredningen: Inget har hänt

Det är ett år sedan utredningen om djurens hälso- och sjukvård presenterades för landsbygdsministern, men ingen proposition har lagts. Det konstaterar Elisabet Ellström, ordförande i Svensk Djursjukvård, och Lena-Liisa Tengblad, vd för Gröna arbetsgivare i en debattartikel i SvD.

Utredningen gjordes med anledning av den stora kompetensbrist som råder inom djursjukvården. De utredningsförslag som artikelförfattarna menar särskilt välkomnades av den privata djursjukvården var följande:

  • Validering av djurvårdare på nivå 3 till legitimerade djursjukskötare.
  • Ny yrkestitel: godkänd djurvårdare.
  • Fortsatt utökning av utbildningsplatser.
  • Journalföring på engelska.
  • Verksamhetstillsyn.

Om dessa förslag genomförs kulle den akuta bristen på desamma, samt därmed även bristen på narkos­kompetens, kunna avhjälpas och man skulle få lättare att bemanna jourer, skriver artikelförfattarna.

”Sammantaget finns det mycket som behöver göras för att ge svensk djursjukvård bättre förutsättningar. Förslagen är presenterade, nu behöver Peter Kullgren agera”, avslutas artikeln.

Källa: Svenska Dagbladet