Hon vill privatisera distriktarna

Riksdagsledamöterna Walburga Habsburg Douglas (M) och Lotta Finstorp (M) har lagt en motion om att privatisera de statliga veterinärerna.

78205_1629848294.jpg_130

I sin motion skriver ledamöterna att det är orimligt att en myndighet ska tillsyn över både sin egen och konkurrenternas verksamhet.

De påpekar också att de statliga veterinärerna i långt större utsträckning än de privata anlitas av myndigheter för olika typer av utredningar, och att de i vissa fall får mer fortbildning och information än vad deras konkurrenter får.

Det är bara några av de argument som ledamöterna för fram i sitt förslag, som går ut på att underlätta för privata veterinärföretag i deras strävan att konkurrera på rättvisa och lika villkor.

”Därför bör det övervägas i en översyn om de statliga veterinärerna ska privatiseras”, heter det i motionen.

Läs hela motionen här: