Företagsekonomi: Stora förändringar skapar dilemman

Från manligt till kvinnligt, från offentligt till privat, från stora djur till små. I en studie i företagsekonomi granskas villkoren inom veterinärbranschen.

Att starta eget som veterinär är på många sätt ett lättare val än inom andra branscher. Samtidigt ställs den privatpraktiserande veterinären inför flera svåra dilemman.

Det visar Jenny Appelkvist, doktorand i företagsekonomi. Hon har i sin lic-avhandling vid Linköpings universitet gjort en första studie av veterinärbranschen utifrån tre aspekter; genus, entreprenörskap och profession.

Hennes studie omfattar alla kvinnor som är veterinärer och egna företagare i Östergötland, tio stycken. Totalt finns 27 privata företag drivna av veterinärer i Östergötland.

Att starta eget är ett jämförelsevis enkelt beslut för en veterinär, konstaterar hon. Man bränner inga broar. Investeringarna är överkomliga.

– Rörligheten är stor i branschen. Man kan jobba några år som anställd, sedan starta eget, och sedan gå tillbaka till att bli anställd igen. Det är svårare till exempel i vårdsektorn.

Professionen karakteriseras också av en snabbt ökande andel kvinnor, och i dag domineras den av kvinnor. Ändå är det bara hundra år sedan den första kvinnan antogs på veterinärutbildningen. Sedan 1970-talet är kvinnorna i majoritet och idag utgör de 80 procent av studenterna.

Jenny Appelkvist identifierar tre dilemman som veterinärer ställs inför som egna företagare. Det första är balansgången mellan etik och lönsamhet.

Ett andra dilemma är det mellan kund och patient. Ska man rekommendera en dyr operation för mattes älskade katt även om det inte leder till en varaktig förbättring?

Kollega eller konkurrent är det tredje dilemmat som Jenny Appelkvist pekar ut. Veterinärer förutsätts samarbeta, rådfråga varandra och även remittera patienter sig emellan. Men kollegan är samtidigt en konkurrent som opererar på samma marknad om samma kunder. Balansgången blir delikat.

Jenny Appelkvist lade fram sin lic-avhandling den 11 januari. Den har rubriken ”Det självklara företagandet? Kvinnors företagande i veterinärprofessionen”.