Nytt i årets deklaration

Årets deklaration innehåller en hel del nyheter, enligt tidningen Driva Eget. Exempelvis att även du som är delägare i fåmansbolag och handelsbolag kan e-deklarera. Har du pengar att få tillbaka, kan du få dem till midsommar.

• När det gäller 3:12-reglerna för utdelning finns två nyheter: Man får bara använda förenklingsregeln för ett aktiebolag per person. Och schablonbeloppet höjs från 2,5 till 2,75 inkomstbasbelopp (143 275 kr). Ett tak på 90 inkomstbasbelopp införs för hur mycket som behöver beskattas som inkomst av tjänst.

• Räntesatsen för positiv räntefördelning blir i årets deklaration 7,15 procent. Procentsatsen avgör hur stor del av vinsten i enskild firma och handelsbolag som ska beskattas med 30-procentig kapitalskatt.

• Företag får från och med i år göra avdrag för sådan forskning och utveckling som kan ha ett ”rimligt intresse med hänsyn till verksamheten”.

• Det finns nya regler för nedsättning av förmånsvärdet av miljöbilar. Endast el- och laddhybridbilar, som kan laddas från elnätet, samt gasbilar (ej gasol) får nedsättning utöver justeringen till jämförbar bil.

• Avdragsbegränsningen för resor mellan bostad och arbetsplats har höjts från 9 000 kronor till 10 000 kronor.

• De som har hyrt ut sin privatbostad (villa, lägenhet eller fritidshus) eller hyresrätt får göra ett schablonavdrag med 21 000 kronor.

• Andelsägare i en svensk eller utländsk investeringsfond ska ta upp en schablonintäkt som beräknas på grundval av värdet på andelsägarens fondandelar vid kalenderårets ingång. För att beräkna schablonintäktens storlek ska underlaget multipliceras med 0,4 procent.

Reglerna gäller fondandelsägare som är såväl fysiska som juridiska personer. Privatpersoner ska ta upp schablonintäkten i inkomstslaget kapital och aktiebolag och juridiska personer i inkomstslaget näringsverksamhet.