Allt fler grisöppfödare kastrerar med bedövning

I dag finns tre alternativ som kan användas i den svenska grisproduktionen för att slippa galtlukt: Kastrering med bedövning, vaccinering mot galtlukt och uppfödning av okastrerade grisar.

Kastrering med bedövning utförs av allt fler grisuppfödare. I Sverige tillåts specialutbildade smågrisuppfödare att själva ge lokalbedövningen. Kurserna för att lära sig att bedöva smågrisarna kommer att vara kostnadsfria även under 2014. Från och med 2016 är kastrering av smågrisar utan bedövning inte längre tillåten i Sverige.

Med nya rutiner som innebär ökade kostnader följer en risk att svensk grisproduktion utsätts för konkurrens från billigare importerat griskött. För att minska den risken kan grisuppfödarna söka ersättning för de ökade kostnaderna.

Denna ersättning, i folkmun kallad ”pungpeng”, betalas till de djurhållare som ger grisarna bedövning och smärtlindring vid kastreringen samt till dem som vaccinerar mot galtlukt. Det är hittills få som utnyttjat möjligheten att få pengar tillbaka och därför kommer verket att vara mer aktiva med att informera om ersättningen under 2014.

Vaccinering mot galtlukt har tagit ett litet steg framåt under 2013 då två uppfödare börjat leverera vaccinerade grisar till slakt. Även i Norge har några uppfödare börjat vaccinera sina grisar mot galtlukt och erfarenheterna därifrån är positiva.

– Nu är det viktigt att utvecklingen inte stannar av. Vi kommer att lägga stor vikt vid samtal och möten med djurhållare och företrädare för grisnäringen och vi fortsätter diskutera alternativ till den obedövade griskastreringen, säger Lotta Andersson på avdelningen för djurskydd och hälsa.

Källa: Jordbruksverket