”Se över slaktreglerna för hästar”

Efterfrågan på hästkött ökar i Sverige, men vetenskapligt ogrundade regler för läkemedelsrester hindrar att fler hästar slaktas här. I stället finns risk att svenska hästar slaktas utomlands. Det skriver veterinären Evamari Lewin på DN Debatt.

En hel del vanligt förekommande läkemedel för häst saknar så kallade MRL-värden, vilket innebär att de har livslånga schablonkarenstider och alltså inte kan gå till slakt i Sverige. Det gäller bland annat en vanlig ögonsalva.

”Såväl ur ett livsmedelssäkerhets- , konsument- som djurskyddsperspektiv föreligger ett behov av en samlad översyn av läkemedels karenstider för häst som grundar sig på fakta. Målet bör vara MRL-värden för samtliga läkemedel och i väntan på dessa kunde rimlighetsbedömningar i enlighet med sexmånaderslistan vara en framkomlig väg”, skriver Evamari Lewin, som är Sveriges veterinärförbunds representant i Landsbygdsdepartementets samarbetsgrupp inom hästområdet och Jordbruksverkets referensgupp för hästfrågor.

Källa: DN