SLU får 1,9 miljoner till jämställdhet

SLU får 1,9 miljoner kronor från Delegationen för jämställdhet i högskolan (DJ) för att satsa på jämställdhet inom grundutbildningen. Bakgrunden är att bland annat veterinärutbildningen präglas av kraftig obalans mellan könen.

Pengarna från DJ är öronmärkta till fortbildning av dels lärare och dels personal som möter framtida studenter, samt till att utveckla metoder för att utmana könsbundna utbildningsval.

– Projektet ska lägga grunden för ett långsiktigt jämställdhetsarbete vid SLU. Målet är att uppnå en jämställd utbildningsmiljö för studenter och lärare präglad av mångfald och respekt för varandras olikheter, säger Stina Powell, utredare på institutionen för stad och land, SLU Uppsala.

Tre aktiviteter ska genomföras under en treårsperiod:

• Genom fortbildning utveckla kunskapen i könsmedveten pedagogik hos lärare och utbildningsledning vid utbildningarna för veterinär, agronom-husdjur och landskapsarkitekt.

• Utbilda studievägledare, studentinformatörer och informatörer i genus och jämställdhet.

• Genomföra en forskningsstudie med fokus på kunskapsutvecklingen i projektet.

Målet med projektet är att SLU:s lärare ska kunna omsätta sina kunskaper i genus- och jämställdhetsfrågor till en könsmedveten pedagogik. Studenterna ska vara så väl rustade för arbetslivet så att de kan medverka till att arbeta för jämställdhet på sina kommande arbetsplatser.

Och slutligen ska SLU:s informatörer, studentinformatörer och studievägledare ha fått kunskaper i genus- och jämställdhetsfrågor för att kunna möta SLU:s framtida studenter på ett jämställt sätt.