Valla Djursjukhus byggs ut

Valla Djursjukhus i Linköping bygg ut och blir Östergötlands modernaste djursjukhus. Investeringskostnaden ligger på runt 10,5 miljoner kronor bara i lokaler.

– Sedan jag tog över verksamheten för tio år sedan har vi gått från 9 000 besök per år till 23 000 besök per år. Men vi har inte utökat lokalytan, så det har blivit trångt. Nu fick vi möjlighet att ta över resten av fastigheten, säger Björn Lindevall, klinikchef på Evidensia Valla Djursjukhus Linköping.

Det är en fördel att ha Evidensia i ryggen, menar Björn Lindevall, men även utan det stödet hade han varit tvungen att investera eftersom lokalerna har blivit för små och omoderna. Investeringen ligger runt 10,5 miljoner kronor – bara i lokaler. Sedan tillkommer utrustning. För att räkna hem investeringen måste patienttillströmningen fortsätta växa.

De tidigare lokalerna bestod av 900 kvadratmeter klinikyta och 300 kvadratmeter personalutrymmen, föreläsningssal och lager Nu kompletteras dessa med en ny del på 520 kvadratmeter. I utbyggnadsarbetet har man fokuserat på hur man kan göra det bättre för djuren och samtidigt ta hänsyn till nya hygienkrav.

– Vi gör satsningen i två steg. Del ett är klar före sommarloven och resten är planerat att vara färdigt i oktober. Då ska även befintliga lokaler vara renoverade och anpassade för modern djurvård och allt strängare hygienkrav, säger Björn Lindevall.

Förändringen innebär också en personalsatsning i och med att Valla Djursjukhus bygger regionens första intensivvårdsavdelning.

– Vi har därför under en tid satsat mycket på kompetensutveckling inom just intensivvård och utbildat våra medarbetare för det, säger Björn Lindevall.

När det gäller bemanningen räknar Björn Lindevall med att rekrytera fler veterinärer och sköterskor. Men inte riktigt än.

– Först vill jag se att volymen kommer, säger han.