Riskkapitalbolag, investmentbolag, bank…

Vad är egentligen ett riskkapitalbolag och vad skiljer det från ett investmentbolag eller en bank? Här är en kort sammanfattning.

Ett riskkapitalbolag (eller private equity-bolag) har som affärsidé att investera i andra, onoterade bolag eller köpa hela börsnoterade bolag för att avnotera dem och därmed göra dem privata i stället för publika. Man tillför då kapital till företaget för att det ska kunna utvecklas, och efter några år sälja det vidare med vinst. En del av riskkapitalbolagens innehav blir lyckosamma, men inte alla. Det är därför man talar om ”risk”.

Riskkapitalbolagen är ofta medlemmar i Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA). Organisationen har även en avdelning för så kallade affärsänglar, det vill säga privatpersoner som investerar i små och medelstora företag. Affärsänglarna är ofta personer som själva har startat, utvecklat och sålt företag och nu vill investera i andra samtidigt som de tar plats i styrelsen för att tillföra erfarenhet och kompetens.

På marknaden finns också investmentbolag, som är något helt annat än riskkapitalbolag. Skillnaden är bland annat att riskkapitalbolaget har en kort investeringshorisont, ofta några år. Investmentbolagets innehav sträcker sig över en mycket längre tid och ibland finns inga planer på att sälja innehaven över huvudtaget. Investmentbolagen kallas ibland för ”maktbolag” eftersom de utgör en bas för att styra andra bolag.

Många tror att banker har till uppgift att satsa kapital i företagandet, men så är det inte. Tvärtom har bankerna stränga krav på sig att inte
låna ut pengar utan tillräckligt god säkerhet – riskerna ska minimeras. Dessa krav har sedan finanskrisen 2008 successivt stramats åt. I sommar genomförs på Europeiska Centralbankens uppmaning en genomgång av samtliga krediter hos alla storbanken inom unionen, just för att bedöma om säkerheterna är tillräckliga.