Fågelinfluensa: Jordbruksverket lättar på skyddskrav

Spridningen av fågelinfluensan i Europa har uteblivit. Jordbruksverket beslutar därför att lätta på skyddsnivån. Det innebär att fjäderfä får gå ut, men att foder och vatten ska ges under tak eller under ett skydd utomhus.

Risken för att fågelinfluensan ska komma in till Sverige bedöms fortsatt något förhöjd, skriver Jordbruksverket i ett pressmeddelande. Men eftersom spridningen fått begränsad omfattning har verket beslutat att återgå till att återgå till skyddsnivå 1 i hela Sverige.

– Det finns fortfarande en viss risk för spridning med vattenlevande fåglar och därför är det viktigt att ha goda skötselrutiner,säger David Slottner på Jordbruksverket.

Skyddsnivå 1 innebär att fjäderfä kan hållas utomhus och att foder och vatten ska vara under tak eller under ett skydd utomhus. Fjäderfän som hålls för att producera produkter för försäljning ska hållas inhägnade. Det är viktigt att foder och vatten inte kommer i kontakt med vilda fåglar.

Källa: Jordbruksverket