Nationella råd för läkare i kampen mot antibiotikaresistens

Jordbruksverket har tagit fram ett nationellt kunskapsunderlag för läkare om att ge råd om hygien till lantbrukare som bär på MRSA och jobbar med djur. Syftet är att förhindra att MRSA sprids mellan människor och djur och därmed förebygga antibiotikaresistens.

Sverige har en låg förekomst av MRSA hos både djur och människor jämfört med många andra länder. Dock ökar MRSA även i Sverige, och därmed även risken för att djur smittas av personer som hanterar dem, och tvärtom. När det händer riskerar en ond cirkel att skapas.

Genom ett långsiktigt förebyggande arbete med antibiotikaförbrukning, smittskydd och djurhälsa har Sverige goda förutsättningar att förebygga förekomsten av antibiotikaresistenta bakterier hos lantbrukets djur.

– Underlaget är en viktig del som saknats i arbetet med att förebygga antibiotikaresistens hos lantbrukets djur säger, Kristina Mieziewska som varit Jordbruksverkets representant i arbetet.

Det är första gången nationella myndigheter samlar konkreta råd om hur människor som arbetar med djur i lantbruksmiljöer kan bete sig för att undvika smittspridning. Kunskapsunderlaget är tänkt som ett stöd för behandlande läkare och smittskyddsläkare, men även länsveterinärer. Det tar bland annat upp riskfyllda arbetsmoment, hygienrutiner och den juridik som påverkar vilka åtgärder man kan ta till för att förebygga smitta.

Alla länkar finns på Jordbruksverkets webb.