Debattartikel: Nya EU-lagen mot antibiotika blir verkningslös

Debattartikel: Nya EU-lagen mot antibiotika blir verkningslös

Den nya lagstiftningen för användning av antibiotika i djurhållning innehåller en gummiparagraf som gör att bönder i Europa kan fortsätta ge antibiotika till friska djur. Det skriver fyra experter i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Den 15 juni är det meningen att EU-parlamentet ska rösta igenom en ny lagstiftning som ska reglera användningen av antibiotika till friska djur.

Men fyra experter anser att lagen blir helt tandlös, beroende på ett tillägg till en av de centrala meningarna i den kommande lagtexten.

I lagförslaget står att ”antibiotika inte får användas till livsmedelsproducerande djur i förebyggande syfte”. Men sedan följer ett tillägg som artikelförfattarna betecknar som en gummiparagraf: ”…såvida det inte föreligger en hög infektionsrisk”.

Med det tillägget kan användningen av antibiotika till friska djur fortsätta som förut, anser artikelförfattarna, som anser att EU-parlamentet bör sig nej till gummiparagrafen i det nya lagförslaget.

”I annat fall försitter vi en unik möjlighet att få stopp på en av de värsta avarterna av ansvarslösa antibiotikaanvändning – den att ge antibiotika till djur”, skriver de fyra.

Artikeln är undertecknad av Torkel Ekman, VMD och ordförande i Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap, Karin Östensson, VMD och dekanus vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap vid SLU, LRF:s ordförande Helena Johnsson och Björn Olsén, professor vid Institutionen för medicinska vetenskaper, infektionssjukdomar i Uppsala.