Svenskt djurskydd kan bli krav vid upphandling

Svenskt djurskydd kan bli krav vid upphandling

Regeringen har skrivit ett förslag till ny lag för offentlig upphandling. Bland annat ska svensk djurskyddslag gälla, vilket väntas gynna svenska bönder. Det skriver DN.

– Vi har en lagstiftning som sätter en hög nivå på djurskyddet och som alla våra livsmedelsproducenter har att följa. Det vore väldigt märkligt om den offentliga sektorn ställer krav som är lägre än den lagstiftning som vi har i Sverige, säger civilminister Ardalan Shekarabi (S) i DN.

Kommuner ska alltså inte längre kunna välja utlandsproducerade livsmedel bara för att det är billigare på grund av sämre djurskydd. Lagen blir dock inte tvingande.

Det aktuella lagförslaget är mycket omfattande och gäller all upphandling i Sverige. Förslaget har skickats till Lagrådet. Den 1 september inrättas en ny myndighet, Upphandlingsmyndigheten, som ska ansvara för frågor som rör upphandling. Den kommer att utfärda rekommendationer om att upphandlare inom den offentliga sektorn ska ställa krav i nivå med svensk lagstiftning.

Källa: DN Foto: Klas-Herman Lundgren