Ovanligt många fall av Campylobacter

Ovanligt många fall av Campylobacter

Under november månad har andelen kycklingflockar med Campylobacter ökat kraftigt. Det visar SVA:s nationella övervakning. Samtidigt meddelar Folkhälsomyndigheten att ovanligt många personer insjuknat på grund av Campylobacter. De båda myndigheterna kommer nu att jämföra proverna för att se om det finns något samband.

Sedan 1991 pågår ett nationellt övervakningsprogram för att analysera prover från svensk kycklingproduktion. Analyserna sker vid SVA och organiseras av branschorganisationen Svensk Fågel. Sedan dessa provtagningar och analyser startade har andelen campylobacterpositiva kycklingflockar visat en nedåtgående trend.

Under 2015 såg utvecklingen normal ut fram till och med oktober månad. Men under november skedde plötsligt en markant ökning av andelen campylobacterpositiva kycklingflockar. Ett normalt år varierar antalet fall säsongsvis, med en topp vanligen sommartid.

– Utvecklingen i stort går ändå i rätt riktning. Under 2014 hade vi rekordmånga producenter, 38 procent, som inte hade Campylobacter i sina kycklingflockar. Tillsammans med Folkhälsomyndigheten kommer vi inom kort att utreda om det finns ett samband mellan ökningen på humansidan och ökningen inom kycklingproduktionen, säger veterinär Ingrid Hansson, SVA.

Källa: SVA