Mer tuberkulos med modern djurhållning

Mer tuberkulos med modern djurhållning

Stora besättningar av kött- och mjölkkor ökar risken för turberkulos, enligt en brittisk studie. Sverige är för närvarande fritt från bovin tuberkulos, men sjukdomen är ett växande problem i Storbritannien och övriga EU.

En omfattande studie vid universitetet i Exeter har analyserat data från 1 311 brittiska gårdar för att upptäcka vilka faktorer som påverkar risken för bovin tuberkulos. Av dessa hade 503 gårdar drabbats av ett tuberkulosutbrott. De övriga 808 utgjorde kontrollgårdar som låg inom områden med hög tuberkulosrisk.

Resultatet av studien visade att gårdar med 150 djur eller fler hade 50 procent högre risk att drabbas av ett tuberkulosutbrott än gårdar med 50 djur eller färre. Även odling av grödor i större skala och valet av foder påverkade förekomsten. Risken ökade med 20 procent för varje tio hektar av majs i anslutning till djurhållningen, eftersom majsen lockade smittobärande grävlingar till området. Utfodring med silage fördubblade risken hos både kött- och mjölkdjur. Överlag ökade risken på gårdar med stora besättningar och intensiv produktion, vanliga inom modernt lantbruk.

Källa: University of Exeter, SVA