Bakteriefloran avslöjar malariamyggans liv

Bakteriefloran avslöjar malariamyggans liv

Forskare vid SLU har kartlagt bakterier på myggors kroppar för att se hur de flyttar mellan byar. Det kan få betydelse för malariaforskningen, uppger Sveriges Radios vetenskapsredaktion.

– Jag har länge haft tanken att man bör kunna se bakterieprofiler som en form av CSI – Crime Scene Investigation. Alltså att man får reda på vad myggan har utsatts för i sitt liv genom att titta på vilken bakterie som finns hos den, säger Olle Terenius, malariaforskare vid SLU.

Tillsammans med sina kolleger har han kartlagt ungefär 7 500 bakterier på varje mygga, i det här fallet från tre olika byar i Burkina Faso i västra Afrika.

Med hjälp av datan kan man se bakåt i tiden hur myggorna flugit och hur de har levt sina liv. Det blir ett slags fingeravtryck. Forskningen är det första i sitt slag, och kan till exempel vara viktigt för att se hur malariamyggor rör sig mellan byar.

Källa: Sveriges Radio