Ny kunskap skingrar dimman kring osteoartrit

Ny kunskap skingrar dimman kring osteoartrit

En avhandling vid SLU ger mer kunskap om osteoartrit (OA), en vanlig orsak till hälta hos hästar. Avhandlingen läggs fram vid SLU av Maria Löfgren.

OA påverkar samtliga vävnader i leden och leder till inflammation och nedbrytning av ledbrosket. Detta består i sin tur av kondrocyter omgivna av ett extracellulärt matrix (ECM). I takt med att sjukdomen fortskrider sker en nedbrytning och omstrukturering av ECM. Dessutom uppkommer fenotypiska förändringar i kondrocyterna.

Avhandlingen handlar om hur kondrocyter och dess omgivande matrix påverkas under sjukdomsförloppet. Maria Löfgren har följt förändringar som sker i brosket vid normal utveckling, samt undersökt vad som sker när inflammation induceras av cytokinen interleukin-β.

Lokalisationen av olika proteiner studerades under broskets utveckling Resultaten av studien indikerar att de studerade proteinerna har betydelse för broskets utveckling, men någon exakt definition av kondrocyternas fenotyp kunde inte göras med dessa proteiner.

För att studera hur inflammation påverkar ledbrosket användes en in vitro-modell. Resultaten från in vitro-modellen kan användas för att upptäcka nya potentiella kandidater avseende biomarkörer för tidig OA. Modellen är även användbar för att studera effekter av nya farmakologiska substanser och deras potential att hejda sjukdomsförloppet vid OA, utan att använda försöksdjur.

På sikt hoppas Maria Löfgren att hennes forskning kan leda till tidigare diagnoser av OA, då det går att stoppa det destruktiva förloppet.

Projektet finansieras av Formas och Stiftelsen Hästforskning.

Källa: SLU