Domherrar dör vid fågelborden

Domherrar dör vid fågelborden

Under februari-mars har SVA fått många rapporter om döda småfåglar, från västra Götaland till mellersta Norrland. Det är mest domherrar men även gråsiskor, grönsiskor, grönfinkar och enstaka talgoxar har rapporterats. SVA har undersökt 24 fåglar och 23 har varit positiva för salmonella.

Sjuka fåglar ses ofta sitta uppburrade och allmänt medtagna under fågelborden. Detta är ett typiskt beteende för allvarligt sjuka fåglar Och det gör dem till lätta byten för rovfåglar eller andra rovdjur så som katter. Katter kan drabbas av salmonellainfektion och även på katter har SVA sett en ökning av salmonellafall i år.

– Smitta kan lätt spridas när många fåglar samlas på liten yta som till exempel vid fågelbord. Fågelborden bör därför vara utformade så att fåglarna inte kan gå i maten och förorena den med sin avföring. Man bör också minska risken för att fåglar får i sig utspillda, nedsmutsade frön från marken under foderbord, säger bitr statsveterinär Henrik Uhlhorn, SVA.

Det kan man göra genom att lägga ut granris, ha en uppfångningslåda täckt med nät, eller regelbundet sopa rent marken. Domherrar, som går ner på marken och söker föda, drabbas oftast hårdast av salmonellasmitta.

Källa: SVA