Mul- och klövsjuka: Nödvaccinering olönsamt

Mul- och klövsjuka: Nödvaccinering olönsamt

Mul-och klövsjuka bekämpas inom hela EU, och flera länder planerar att införa nödvaccinering vid eventuella utbrott. Men så blir det troligen inte i Sverige. Beräkningar från Jordbruksverket visar att det inte lönar sig.

För att ha en god beredskap och bra beslutsunderlag vid ett framtida utbrott av mul- och klövsjuka har Jordbruksverket studerat möjligheten att använda nödvaccinering. Inom hela EU bekämpas den smittsamma djursjukdomen mul- och klövsjuka hårt när den förekommer, bland annat genom snabb avlivning av smittade besättningar. Nödvaccinering är ytterligare ett hjälpmedel i smittbekämpningen och flera EU-länder planerar införa vaccinering vid eventuella utbrott.