SLU-professor får internationell hedersmedalj

SLU-professor får internationell hedersmedalj

Professor emeritus Martin Wierup, SLU, har tilldelats OIE:s (Världsorganisationen för djurhälsa) hedersmedalj, ”Meritorious Award”, som är en av de förnämsta internationella hedersbetygelserna för veterinärer. Medaljen har utdelats sedan 1984 och Wierup är den förste svensk som får mottaga den.

Martin Wierup har en lång meritlista där han de sista åren före pensioneringen var professor vid och prefekt för den då nybildade institutionen för Biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap vid SLU.

Han tog veterinärexamen 1969, disputerade 1977 och har varit verksam vid SVA, bland annat som statsepizootolog, vid Livsmedelsverket som chefveterinär, som vd för Svenska djurhälsovården och därefter vid SLU. Han har också anlitats som expert inom djurhälsa och livsmedelssäkerhet av olika organ inom bland annat EU och WHO.

Medaljen ges som ett internationellt erkännande av mottagarens ”enastående, tekniska, vetenskapliga och administrativa bidrag på veterinärmedicinens område och/eller inom djursjukdomskontroll”.

OIE är det globala expertorganet för djurhälsa och verkar aktivt för en globalt förbättrad djur- och humanhälsa och är i dag den internationellt ledande organisationen för djurskydd.

Källa: SLU Foto: OIE