Oroande många smittade av campylobacter

Oroande många smittade av campylobacter

Ovanligt många personer har under sommaren blivit sjuka på grund av campylobacter. Ökningen sammanfaller med en ökad förekomst av campylobacter i kycklingflockar i Sverige, skriver SVA i ett pressmeddelande.

Det misstänkta sambandet analyseras nu av SVA, Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket och de lokala smittskyddsenheterna.

Antalet fall av campylobacterinfektion ökar under sensommarmånaderna varje år, visar de rapporter som Folkhälsomyndigheten får in. Men i år har antalet personer som blivit sjuka i Sverige varit fler än normalt. Totalt har omkring 3 500 fall rapporterats under juni till september. Det är ungefär 1 000 fler fall än under sommaren i fjol.

– Vi tycker att utvecklingen är oroande. Aldrig tidigare har vi sett så många fall under motsvarande period, säger Britta Björkholm, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Färsk kyckling är sedan tidigare en känd källa till smitta. Vid en motsvarande utredning för mindre än ett år sedan kunde laboratorieanalyser visa att majoriteten av de analyserade bakterieisolaten från kyckling och från personer med campylobacterinfektion var tydligt kopplade. God handhygien och rätt rutiner i köket skyddar.

Källa: SVA