Synmätningsmetod anpassad för häst

Synmätningsmetod anpassad för häst

Mätning av visual evoked potentials (VEP) har nu anpassats för häst, och utvärderats av SLU.

Det är en metod som sedan länge använts inom humanmedicinen för att diagnostisera funktionsnedsättningar i synvägarna. Metoden finns beskriven för ett antal djurslag, bland annat hund och katt, men har inte tidigare anpassats för häst.

Med hjälp av en lampa stimuleras ögat med blinkande ljus (blixt-VEP) eller shackrutemönster (mönster-VEP). Samtidigt mäts aktiviteten i hjärnans syncentrum med hjälp av hudelektroder. På detta sätt får man veta om signaler från ögat leder fram till och aktiverar syncentrum på ett normalt sätt.

I denna studie har forskare vid SLU utvärderat och anpassat blixt-VEP för häst. Den anpassade metoden skapar goda förutsättningar för vidare forskning som kan utöka kunskapen om synnedsättning och neurologisk sjukdom hos detta djurslag. Målet är att metoden ska kunna användas för att diagnostisera synnedsättning hos häst, följa behandlingar samt utvärdera om avvikande beteende och nedsatt prestation orsakas av sjukdom i synvägar och nervsystem.

Källa: SLU. Frågor? kontakta Lena Ström, lena.strom@slu.se