Baltikum handfallet inför afrikansk svinpest

Baltikum handfallet inför afrikansk svinpest

Spridningen av afrikansk svinpest ökar bland vildsvinen i samtliga baltiska länder och Polen. Strategi saknas för att få stopp på smittan.

Det framkom vid en konferens i Vilnius i mitten av oktober, där veterinärer presenterade sin syn på smittspridningen.

Sjukdomen är därmed etablerad bland vildsvinen, vilket ställer krav på smittskyddet på gårdar med tamsvin. När utbrott har rapporterats, har det främst handlat om småskaliga besättningar där det har brustit i smittskyddsrutiner. I Lettland finns exempelvis inga lagstadgade biosäkerhetsregler. Besket från Estland var ”detta är något vi kommer att få lära oss att leva med”.

I Sverige uppges beredskapen vara hög i form av hög grundnivå i smittskyddet på gårdarna.

Källa: Sveriges grisföretagare