Krafttag mot campylobacter i kycklingkött

Krafttag mot campylobacter i kycklingkött

Utvecklingen när det gäller campylobactersmitta går rakt åt fel håll. Folkhälsomyndigheten, Jordbruksverket, Livsmedelsverket och SVA tar nu ett gemensamt krafttag för att förebygga och minska risken för konsumenter att smittas av campylobacter. Det framgår av ett pressmeddelande.

Antalet personer som smittas av campylobacter i Sverige har fördubblats de senaste fem åren. En kraftig ökning av andelen färskt kycklingkött som säljs till konsument och en ökad förekomst av bakterier i produktionen är orsaker, skriver Jordbruksverket.