Fågelinfluensa i Nyköping

Fågelinfluensa i Nyköping

Fågelinfluensa har konstaterats i en värphönsbesättning i Nyköping. Provresultat från SVA visar att besättningen är smittad med virus av typen H5N8.

Jordbruksverket har infört restriktioner i området för att undvika smittspridning.

Fågelinfluensa av typen H5N8 har cirkulerat i Europa under hösten och vintern i Sverige, Danmark, Finland och flera länder nere på kontinenten. En värphönsbesättning i Skåne drabbades i december 2016. Även ett antal hobbybesättningar, en djurpark och ett antal vilda fåglar har drabbats.

När det gäller den smittade värphönsbesättningen i Nyköping har Jordbruksverket nu beslutat om tillträdesförbud och där råder särskilda restriktioner, som innebär att inga djur eller djurprodukter får lämna eller komma in till gården. Jordbruksverket har också beslutat att införa ett skyddsområde med tre kilometers radie kring gården och ett övervakningsområde med 10 kilometers radie.

– Detta nya fall är det första konstaterade i Södermanland, vilda fåglar inkluderade. Det här bekräftar att fågelinfluensan fortfarande cirkulerar i Sverige. Därmed är risken för svenska fjäderfän fortsatt förhöjd. Det är därför viktigt att såväl fjäderfäproducenter som hobbyfågelägare har goda smittskyddsrutiner och i möjligaste mån förhindrar såväl direkta som indirekta kontakter mellan tam- och vildfågel, säger biträdande statsepizootolog Karl Ståhl vid SVA.

Källa: SVA