Jordbruksverket föreslår ändringar i djurskyddet

Jordbruksverket föreslår ändringar i djurskyddet

Jordbruksverket har tagit fram förslag på ändrade djurskyddsregler för lantbrukets djur som ligger i linje med regeringens livsmedelsstrategi. Det framgår av ett pressmeddelande.

Förslaget innebär en regelutveckling på vissa områden för att ge en ökad flexibilitet och lönsamhet med fortsatt höga ambitioner på djurskyddsområdet, skriver Jordbruksverket.

— En viktig del av livsmedelsstrategin är att reglerna ska vara utformade så att de stödjer målet om en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelskedja med ökad produktion. Samtidigt har vi fortsatt höga ambitioner när det gäller djurskydd och djurhälsa, säger Jordbruksverkets djurskyddssamordnare Helena Elofsson.

Ett exempel på en förändring är att införa ett särskilt kapitel för föräldradjuren till slaktkyckling. Det görs för att bättre kunna anpassa reglerna till dessa djurs behov. Jordbruksverket föreslår också förändringar i kraven om dagsljus och sittpinnar. Sittpinnar har i vissa fall orsakat hönsen skador. Därför vill Jordbruksverket göra det möjligt att istället för, eller i kombination med, sittpinnar använda upphöjd sittyta.

—Vi har under en tid uppmärksammat att nuvarande regler i vissa fall kan leda till problem för föräldradjuren till slaktkyckling och bedömer att de nya reglerna ska bidra till en bättre djurvälfärd genom en bättre anpassning till djurens behov, säger djurskyddshandläggare Anna E Holm.

Jordbruksverket föreslår också att några av reglerna för grisuppfödningen ska ändras. Bland annat ska det bli möjligt att under särskilda villkor, och med veterinärt överinseende, få vänja av smågrisar tidigare. Verket föreslår också att det blir tillåtet att använda större stallavdelningar inom slaktgrisuppfödningen.

— Den svenska grisuppfödningen har under de senaste decennierna utvecklats påtagligt och vi ser nu att det finns goda skäl att även utveckla föreskrifterna. Syftet är att förbättra lönsamheten och stärka svensk livsmedelsproduktion, säger djurskyddshandläggaren Gunnar Palmqvist.

För att det ska bli enklare att läsa och använda djurskyddsföreskrifterna föreslår Jordbruksverket även att djurskyddsbestämmelserna delas upp i djurslagsspecifika författningar.

Förslaget skickas nu ut på remiss till berörda instanser. De synpunkter som lämnas in till verket kommer tas med i den försatta beredningen av ärendet. Planen är att föreskrifterna ska träda i kraft i slutet av 2017.

Källa: Jordbruksverket Foto Satu Knape