Gränsvärden för campylobacter saknas

Gränsvärden för campylobacter saknas

Utbrottet av campylobacter i svensk, färsk kyckling fortsätter, skriver Svd. Nu kräver smittskyddsläkare att det ska införas gränsvärden som förbjuder producenter att sälja kött där gränsvärdet har passerats.

Det är smittskyddsläkaren Signar Mäkitalo i Gävleborg som påpekar påpekar att dagens lagstiftning inte räcker till för att stoppa försäljningen. Jordbruksverket och Livsmedelsverket har små möjligheter att stoppa försäljningen av smittat kött.

Livsmedelsverket skriver på sin webb att man har vidtagit flera åtgärder för att minska smittan, men att antalet smittade personer inte har sjunkit. Under våren har Livsmedelsverket genomfört provtagningar av färskt kycklingkött i butiker och funnit flest antal prover med campylobacter i produkter från Kronfågel. Hos många andra producenter har man inte hittat någon smitta alls.

Källor: Svd, Livsmedelsverket.