Så mycket kostar kundkrediten

Så mycket kostar kundkrediten

Slarvar dina kunder med att betala dina fakturor? Det kan stå dig dyrt. Ofrivilliga krediter försämrar din likviditet och kostar pengar.

Om du låter kunden vänta med att betala, innebär det i praktiken att du binder kapital i reskontran, pengar som du alltså själv kunde använda på ett bättre sätt.

Det säger Stefan Ericson, som är betalningexpert på Svea Ekonomi och håller kurser för företagare som vill förbättra sitt kassaflöde.

Du har allt att vinna på att sänka antalet kreditdagar. Sätt upp ett mål, till exempel att minska kredittiden med 10 dagar och jobba mot det.

Så här räknar du

Företaget har en omsättning på 11,228 Mkr.
Utestående kundfordringar: 1,750 Mkr.
Kredittid: 1,750 Mkr/11,228 Mkr x 360 dagar = 56 dagar

Åtgärder som gör att kredittiden sänks med 10 dagar

10 dagar x11,228 Mkr/360 dagar = 311 000 kr

Du har nu frigjort 311 000 kronor som stärker bolagets kassa hela året.

Läs också Caroline Bäcks bästa råd om hur man hanterar kunder som inte betalar i nr 3/2017 av VeterinärMagazinet. Den utkommer v 22.