För dyrt vaccinera mot newcastle

För dyrt vaccinera mot newcastle

Trots att det innebär stora kostnader att avliva stora besättningar newcastle-drabbade höns, är det mer kostnadseffektivt att hantera utbrotten än att vaccinera. Det framgår av en rapport från Jordbruksverket.

I rapporten öppnar dock Jordbruksverket för vaccinering i framtiden – om förutsättningarna ändras.

– Så länge Sverige lyckas hålla antalet utbrott på nuvarande nivå, stannar de samhällsekonomiska kostnaderna på 10 miljoner kr per år, säger Sone Ekman, utredare på Jordbruksverket.

Om hönsen vaccinerades skulle utbrotten bli färre, men kostnaderna skulle uppgå till mellan 12 och 75 miljoner kronor per år, enligt rapporten.

– Om vi inte ska vaccinera måste vi ha fortsatt hög ambitionsnivå för smittskyddet och upptäcka smittan i tid, säger Håkan Henricson, divisionsdirektör vid Jordbruksverket.

Inom EU är det bara Sverige, Finland och Estland som inte vaccinerar fjäderfä mot newcastlesjuka.

Länk till rapporten här

Källa: Jordbruksverket