Effekten av ”travgenen” skiljer sig mellan hästraser

Effekten av ”travgenen” skiljer sig mellan hästraser

Forskare vid SLU och Norges miljö- och biovetenskapliga universitet har undersökt hur olika varianter av genen DMRT3 påverkar travprestationer hos kallblodstravare. DMRT3 har tidigare visat sig påverka andra hästrasers förmåga att trava i högt tempo.

I studien ingick 770 kallblodstravare. DMRT3-varianter analyserades i DNA från hår- och blodprover, och samband med travprestationer undersöktes.

Resultaten visade att kallblodstravare skiljer sig från de andra travarraserna. Till skillnad från varmblodstravare där cirka 97 procent har genvarianten AA, så sågs varianten CA hos största andelen av kallbloden. AA-hästar började sin karriär relativt framgångsrikt medan CA- och CC-hästar var mer framgångsrika i äldre åldersgrupper. CC-hästar presterade sämre än genomsnittet som unghästar men bättre vid högre ålder.

Kallblodstravare med DMRT3-varianten CA presterade jämnast och resultaten indikerar att denna genvariant är mest fördelaktig inom rasen. Detta är positivt eftersom det sänker sannolikheten att den genetiska variationen minskas vid avel för bättre prestationer.

Studien har delvis finansierats av Stiftelsen Hästforskning.

Kontakt och foto: Kim Jäderkvist Fegraeus

Länk till publikationen här.
Källa: SLU