Fortfarande många sjuka av campylobacter

Fortfarande många sjuka av campylobacter

Förekomsten av campylobacter i kycklingflockar är nu nära normal för årstiden. Men antalet rapporterade sjukdomsfall hos människor är fortfarande cirka dubbelt så många som de brukar vara vid den här tiden på året. Det skriver SVA och Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

Med dagens rutiner tar det minst fyra veckor innan minskad förekomst av campylobacter bland kycklingflockar också ger en minskning i antalet personer som insjuknar, uppger de båda myndigheterna.

Det är problem inom delar av produktionen av kyckling i Sverige som ligger bakom utbrottet. En ny rapport från Folkhälsomyndigheten, som har analyserat bakterieprover insamlade i mitten av mars från personer som smittats i landet, visar att en och samma källa orsakade majoriteten av sjukdomsfallen. En motsvarande undersökning kommer att göras i slutet av augusti.

– Vi vet att antalet fall brukar öka under sommaren. Därför håller vi extra koll på utvecklingen för att följa upp att branschens åtgärder får effekt, för det är mycket angeläget att de kommer tillrätta med problemen, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

Utbrottet har också visat på vikten av att utveckla det övervakningsprogram för campylobacter som drivs av branschorganisationen Svensk Fågel.

– Uppfödarna är en viktig länk för att hålla en låg campylobacterförekomst. Genom stöd och input till näringens frivilliga campylobacterprogram, som vänder sig till kycklinguppfödarna, kan vi påverka situationen. Programmet, som Jordbruksverket godkänner, har nu uppdaterats av branschen, framför allt med åtgärder vid hög förekomst av campylobacter. För att få effekt i hela kedjan är samarbete med övriga myndigheter och slakterierna helt nödvändigt, säger Lena Hult, smittskyddssamordnare på Jordbruksverket.

Det är också viktigt med ett fortsatt nära samarbete mellan myndigheterna i att samla in, dela och gemensamt analysera data.

– Det är viktigt att vi har en övervakning som gör det möjligt för oss att utreda smittkällor och inte bara mäta förekomst. Vi behöver följa vilka campylobacterstammar det är som cirkulerar för att snabbt kunna agera med riktade insatser, även då mindre förändringar registreras i övervakningsprogrammet för kyckling, säger Ann Lindberg, statsepizootolog vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).