Svårt avgöra om hältan är smärtutlöst

Svårt avgöra om hältan är smärtutlöst

Det finns en risk att hästar rids trots smärta, samt att hästar behandlas och döms ut för rörelseasymmetrier som kanske inte är smärtutlösta. Det visar en studie vid SLU och Royal Veterinary College i Storbritannien.

Ortopediska skador visar sig ofta som hältor och är den vanligaste orsaken till att hästar behandlas av veterinär. I den här studien har forskare objektivt undersökt symmetrin i rörelsemönstret hos 222 ridhästar med hjälp av sensorer.

Hästarna var enligt ägarna ohalta, fungerade väl i träningen och hade inte undersökts eller behandlats för hälta de senaste sex månaderna.

Hela 73 procent av hästarna hade någon form av rörelseasymmetri. Många visade asymmetrier i samma storleksordning som hästar som utreds för hälta. Den använda metoden visar inte i vilken omfattning asymmetrierna är smärtutlösta, eftersom hästar eventuellt också kan ha medfödda eller upptränade asymmetrier.

Studien visar att det finns en potentiell risk att hästar rids trots smärta, samt att hästar behandlas och döms ut för rörelseasymmetrier som kanske inte är smärtutlösta. Det är i dag okänt var gränsen går mellan ett friskt och ett sjukt rörelsemönster, något som veterinärer förväntas avgöra dagligen i samband med hältutredningar och besiktningar av hästar.

Länk till den vetenskapliga artikeln här

Källa: SLU