Afrikansk svinpest i Rumänien

Afrikansk svinpest i Rumänien

Efter Tjeckien har nu ytterligare ett europeiskt land i år drabbats av afrikansk svinpest. I dagsläget är det hittills två tamgrisbesättningar som smittats i Rumänien, nära gränsen till Ungern och Ukraina, enligt SVA.

Sedan tidigare finns sjukdomen spridd i Baltikum, Polen, Ukraina, Ryssland, Vitryssland, Moldavien och Kaukasus.

– Till skillnad från fallen på vildsvin i Tjeckien för en månad sedan, så kom dessa utbrott i Rumänien inte oväntat. De drabbade besättningarna ligger inte långt ifrån gränsen till Ukraina, där sjukdomen är vida spridd sedan flera år. Utbrotten i sig förändrar därför inte vår bedömning av risken för introduktion till Sverige. Men ju längre tid som går, och ju fler områden och länder som är drabbade, desto högre är sannolikheten för att sjukdomen till slut ska nå Sverige, säger Ann Lindberg, statsepizootolog vid SVA.

Källa: SVA