Bli av med hönskvalster på rätt sätt

Bli av med hönskvalster på rätt sätt

För några dagar sedan varnade Livsmedelsverket för att utländska ägg kan innehålla det otillåtna bekämpningsmedlet fipronil. Trots EU-förbud har medlet använts för att bekämpa röda hönskvalster i hönsstallar.

SVA:s fjäderfäexperter lyfter fram helt andra metoder för att bli av med det besvärliga kvalstret.

– Det röda hönskvalstret är en vanlig parasit i Sverige, framför allt bland värphöns och hobbyhöns., säger Ylva Lindgren, bitr. statsveterinär vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Röda hönskvalster är ofta mycket svåra att bli av med eftersom de kan överleva upp till månader utan närvaro av fåglar. Parasiten bekämpas i hönshuset, inte på hönsen, eftersom kvalstren bara vistas på fåglarna tillfälligt för att suga blod.

I värphönsbesättningar bör kvalsterläget övervakas kontinuerligt så att eventuella angrepp upptäcks så tidigt som möjligt. Bekämpningen baseras på rengöring, kiselbaserade produkter och behandling mot kvalstret med närvarande höns i stallmiljön – men då med ett medel som är godkänt inom EU.

– I hobbybesättningar rekommenderas i första hand mekanisk bekämpning genom noggrann rengöring av hönshuset. Därefter kan man till exempel måla insidan av hönshuset med täckande färg. Flera olika metoder kan gärna kombineras och åtgärderna bör upprepas flera gånger, säger Ylva Lindgren.

Foto: Bengt Ekberg/SVA

Källa: SVA