Newcastlesjuka hos värphöns på gård i Kalmar

Newcastlesjuka hos värphöns på gård i Kalmar

Newcastlesjuka har konstaterats på en gård med 4 000 fjäderfä utanför Kalmar. Det visar provresultat från SVA.

Jordbruksverket har infört restriktioner i området för att undvika smittspridning.

På den smittade gården är det tillträdesförbud och där råder särskilda restriktioner, som innebär att inga djur eller djurprodukter får lämna eller komma in till fjäderfäanläggningen. Samtliga fjäderfä kommer att avlivas och gården kommer att saneras. Jordbruksverket har inlett en smittskyddsutredning för att undersöka varifrån smittan kan ha kommit och om det finns risk för att smittan kan ha spridits vidare.

– Vi uppmanar fjäderfäägare, särskilt i området, att vara vaksamma på symtom. Det enda symtom som setts i besättningen är en kraftig nedgång i äggproduktion liksom ökat antal skinnägg, men andra fåglar kan ha en annan sjukdomsbild, säger veterinär Gunilla Hallgren på SVA.

Jordbruksverket har beslutat att införa ett skyddsområde med tre kilometers radie kring gården och ett övervakningsområde med 10 kilometers radie. I skyddsområdet gäller bland annat följande restriktioner:

  • Fjäderfä och andra fåglar i fångenskap ska hållas inomhus.
  • Det är förbjudet för obehöriga att gå in i djurstallar med fjäderfä och andra fåglar.
  • Det är förbjudet att transportera levande fåglar (även burfåglar), kläckägg och fågelprodukter.
  • Det är förbjudet att ordna utställningar och andra sammankomster med levande fåglar.
  • Det är förbjudet att utan tillstånd flytta använt strö eller fågelgödsel.

Även inom övervakningsområdet gäller förbud mot transporter och mot utställningar. Det är möjligt att söka dispens hos länsstyrelsen för vissa transporter inom områdena.

Källa: Jordbruksverket, SVA, Livsmedelsverket