SVA i EU-projekt om blåtunga

SVA i EU-projekt om blåtunga

SVA deltar i ett stort EU-projekt om virussjukdomen blåtunga. Forskningsprojektet har 19 deltagande organisationer från totalt 15 länder och koordineras av Nottinghams universitet. Från Sverige leds arbetat av forskaren Ali Mirazimi (bilden).

Blåtungeviruset sprids via blodsugande svidknott och kan ge sjukdom hos både tama och vilda idisslare, samt kameldjur.

Målet med projektet är att förstå samspelet mellan smittämne, djurbestånd och miljö. Ett syfte är att utveckla en mer detaljerad och aktuell molekylär, epidemiologisk karta över de stammar av blåtungevirus som cirkulerar i Europa och dess grannländer.

Projektet, som startade i september, pågår 2017 – 2021. Arbetet ingår i EU-programmet Horizon 2020 Animal Health.

Inom projektet planeras för att utveckla innovativa multiplexdiagnostiska verktyg för att identifiera och typa blåtungevirus. Forskarna vill försöka karaktärisera överföringen av virus från bärare bland idisslarna, hur djuren infekteras, hur viruset förökas och vilken kapacitet svidknotten har att smitta djuren.

Projektet kommer att omsätta omkring sex miljoner euro.

Källa SVA Foto Mikael Propst