Nu står det klart: Bekämpningsmedel skadar bin

Nu står det klart: Bekämpningsmedel skadar bin

EFSA, den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, har nu slagit fast att bekämpningsmedel är skadliga för bin. Det skriver DN.

Enligt EFSA:s rapport påverkas honungsbin, solitära bin och humlor negativt av bekämpningsmedel med neonikotinoider. Det är en grupp kemikalier som är vattenlösliga och därmed tas upp av växande gröda och skyddar mot skadeinsekter, främst bladlöss. I blommande grödor kan de även hamna i pollen och nektar. De används vid odling av exempelvis raps och majs.

Rapporten visar riskerna med de tre neonikotinoiderna imidakloprid, klotianidin och tiametoxan och grundar sig på hundratals vetenskapliga studier under en femårsperiod. Rapporterna har inte tagit hänsyn till kombinerade effekter av olika bekämpningsmedel.

Det finns fler neonikotinoider på marknaden än de tre som är studerade, och andra typer av bekämpningsmedel som är under utveckling.

Källa: Dagens Nyheter