Få resistenta bakterier hos svenska djur

Få resistenta bakterier hos svenska djur

I ett internationellt perspektiv är antibiotikaresistenta bakterier fortfarande ovanliga hos lantbruks- och sällskapsdjur i Sverige. Det visar den nya Swedres-Svarm-rapporten för 2017, skriver SVA i ett pressmeddelande.

Bakterier som orsakar sjukdom hos djur, liksom tarmbakterier från friska djur, är oftast känsliga för de antibiotika som används vid behandling i Sverige. Bakterier med resistens som är anmälningspliktig hos djur, eller hos människor, är ovanliga hos djur här.

– Ett undantag är kyckling där bakterier med så kallad ESBL-resistens förekommer. Men där har en minskning skett sedan tidigare år. Bakterier med den allvarligare resistenstypen ESBLCARBA har däremot inte hittats hos några djur i Sverige, säger Oskar Nilsson, ansvarig för resistensövervakningen vid SVA.

Även om resistensläget är överlag fortfarande är bra, är det viktigt att fortsätta att vara vaksam och fortlöpande övervaka situationen.

Försäljningen av antibiotika till djur är fortsatt låg i ett internationellt perspektiv. Det minskar risken för utveckling och spridning av resistenta bakterier.

– Vårt goda läge är resultatet av många års arbete. Generaldirektoratet för hälsa och livsmedelssäkerhet (EU) konstaterade vid ett besök i oktober 2017 att flera svenska aktiviteter kan tjäna som förebild för andra länder. Detta gäller inte minst vår övervakning av antibiotikaresistens, säger Oskar Nilsson.

Fotnot: Rapporten Swedres-Svarm är ett samarbete mellan Folkhälsomyndigheten och SVA, med data om djur från det veterinära övervakningsprogrammet Svarm.

Källa: SVA