Gittan Gröndahl får pris för hästforskning

Gittan Gröndahl får pris för hästforskning

Gittan Gröndahl, tf statsveterinär vid SVA, och två norska forskare får pris för forskning om polyneuropati på häst.

Det är stiftelsen Hästforskning som delar ut priset Årets Hästforskningsprojekt 2018 till det norsk-svenska samarbetsprojektet ”Patomorfologi och immunbiologi vid Acquired Equine Polyneuropathy (AEP); en nyckel till etiologin?”

– Vi har samarbetat internationellt i över tio år kring den här fruktansvärda sjukdomen, som enbart ses hos nordiska hästar. Vi har funnit förändringar i nervskidorna som inte beskrivits i någon annan sjukdom hos vare sig djur eller människor, och nu planerar vi att studera dessa vidare i cellodlingar, säger Gittan Gröndahl.

Nervsjukdomen polyneuropati orsakar drabbade hästar långvarigt lidande och utgången kan vara dödlig. Nu har forskarna och veterinärerna Siv Hanche Olsen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) och Gittan Gröndahl, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) under ledning av Karin Hultin Jäderlund (NMBU) gjort framsteg när det gäller sjukdomens bakomliggande mekanismer på cellnivå. För dessa upptäckter tilldelas de nu priset Årets Hästforskningsprojekt 2018.

– Detta är världsledande nordisk forskning på en ovanlig, men allvarlig sjukdom hos häst som vi tycker bör uppmärksammas med detta pris, säger Peter Kallings, forskningschef vid Stiftelsen Hästforskning.

Utmärkelsen delas ut av stiftelsens forskningschef, Peter Kallings i samband med Hippocampusdagen, den 31 oktober, på SLU i Uppsala. Priset består av ett resestipendium på 25 000 kronor samt diplom.

Läs rapporten här

Källa: SVA Foto: Carin Wrange