Duvpest upptäckt på flera platser i landet

Duvpest upptäckt på flera platser i landet

Duvpest har konstaterats på flera håll i landet, samt misstänks i Uppsala, enligt SVA.

Duvpest konstaterades nyligen hos vilda duvor i Varberg. Nu visar provresultat från SVA att smittan också drabbat vilda duvor i Göteborgstrakten, Trollhättan, Stockholm, Enköping samt troligen Uppsala.

Utbrott med förhöjd sjuklighet och dödlighet hos duvor, där duvpest kan misstänkas, har även rapporterats från andra delar av västkusten, från delar av Skåne och från Kalmartrakten. Viruset kan orsaka den mycket smittsamma virussjukdomen newcastlesjuka hos tamfågel. Viruset smittar endast fåglar och är inte farligt för människor.

– Vi vill påminna alla som håller fjäderfä och även andra fåglar i fångenskap om vikten av goda hygienrutiner. Det är viktigt att djurägare kontaktar veterinär om djuren visar tecken på dessa sjukdomar, säger Karin Åhl på Jordbruksverket.

– Vi vet också av tidigare erfarenhet att hösten och vintern är den period då vi kan förvänta oss att fågelinfluensa återigen introduceras och sprids hos vilda fåglar i landet. Under de kommande månaderna är det därför särskilt viktigt se till att direkta och indirekta kontakter mellan tamfåglar och vilda fåglar undviks med väl fungerande hygienrutiner, säger Cecilia Hultén på SVA.