SLU värd för nästa konferens i internationell hästforskning

SLU värd för nästa konferens i internationell hästforskning

2022 kommer SLU stå värd för det internationella hästforskarmötet ICEEP (International Conference of Equine Exercise Physiology). Det beslöts vid det senaste mötet, som avslutades häromveckan i den australiska kustorten Lorne utanför Melbourne.

Sveriges delegation var en av de största vid mötet i Melbourne. Det hålls bara vart fjärde år och är, näst det brittiska och amerikanska hästveterinärmötena, en av de ledande hästforskningskonferenserna i världen. Genom svenska veterinärer som professorna Sune Persson och Arne Lindholm räknas Sverige som ett pionjärsland vad gäller hästfysiologi. I ett tal vid galamiddagen benämndes Sune Persson ”hästfysiologiforskningens fader”, och Arne Lindholm hyllades postumt vid en ceremoni under samma galamiddag. Hans bortgång 2014 skedde kort efter den senaste konferensen.

Ett traditionellt huvudämne vid mötena är som namnet anger träningsfysiologi, men till exempel utfodring och biomekanik hade också hög profil i årets program. Högsta ansvarig för den svenska organisationskommittén 2022 blir professor Anna Jansson.

Text Cecilia Lönnell