Brister i djurvälfärd ökar risken för smitta

Brister i djurvälfärd ökar risken för smitta

Det finns ett tydligt samband mellan god djurvälfärd och livsmedelssäkerhet. Det bekräftas av en studie där forskare sett att slaktkycklingar med kontaktdermatit ofta också är smittade av campylobacter.

Campylobacter är en av de vanligaste orsakerna till tarmsjukdom hos människor i Sverige. Bakterien överförs ofta till människa via kycklingkött och ger diarréer, magsmärtor, kräkningar och feber. Ett samarbete mellan SLU och de internationella organisationerna Anses, EFSA och UIPR visar att närvaro av campylobacter i en slaktkycklingbesättning kan förutsägas genom bedömning av djurvälfärden.

I studien, som utfördes i Frankrike, undersöktes om det fanns samband mellan djurbaserade välfärdsindikatorer och fynd av campylobacter i tarminnehåll eller hudprover hos slaktkycklingar. De djurbaserade välfärdsindikatorer som användes inkluderade förekomst av andra relativt vanliga hälsoproblem hos slaktkycklingar, till exempel kontaktdermatit (en allvarlig form av eksem som drabbar kycklingar), kroppskador och ledinflammationer.

Resultaten visade att besättningar där mer än 25 procent av djuren uppvisade svår kontaktdermatit på fotsulorna sannolikt också var smittade med campylobacter. En flock med mycket låg förekomst av ledinflammationer var däremot troligen fri från campylobacter.

Länk till publikationen här

Källa: SLU Foto: Pixabay