Klädbyte minskar risken för kvarkasmitta

Klädbyte minskar risken för kvarkasmitta

Be hästägare att se till att det finns en tunn överdragsjacka för veterinärer, hovslagare och andra som åker mellan olika stall. Syftet är att motverka kvarkasmitta. Det är rekommendationen efter en studie som genomförts av SLU.

Kvarka är en allvarlig och mycket smittsam hästsjukdom som orsakas av streptokockbakterien Streptococcus equi. För att hindra spridning av kvarka och andra smittsamma sjukdomar behövs kunskap om hur smittan överförs och bra smittskyddsrutiner.

Forskare vid SLU har undersökt hur kvarkabakterier kan överföras mellan hästar via människors kläder. I studien undersöktes hur länge kvarkabakterier överlevde på två sorters textilmaterial, t-shirt respektive jacka, samt hur många bakterier (av alla sorter) som fastnar på en ärm vid ordinarie hantering av hästar.

Kvarkabakterierna överlevde minst ett dygn på båda tygmaterialen. Överlevnaden var betydligt längre på t-shirttyget än på jacktyget. Vid vanlig hantering av en häst fastnade stora mängder bakterier på försökspersonernas ärmar.

Studien visar att risken är stor att personer som besöker flera stallar samma dag för med sig bakterier om de inte byter kläder. Hästägare rekommenderas att tillhandahålla goda handtvättsmöjligheter och till exempel en tunn överdragsjacka för veterinärer, hovslagare och andra besökare som åker mellan olika stall.

Källa: SLU Foto Sanna Sternberg Lewerin

Länk till publikationen här