Många katter smittas av salmonella

Många katter smittas av salmonella

Antalet katter som smittats av salmonella ha rökat snabbt under den andra halvan av januari. SVA har fram till månadsskiftet januari-februari bekräftat över 150 fall av salmonella på katt. Småfåglar är trolig smittkälla för katterna.

SVA har tagit emot döda småfåglar som domherrar och gråsiskor från Uppsala, Södermanlands och Jämtlands län.

– Man vet att enstaka fåglar av de arter som dyker upp vid fågelborden är bärare av salmonellabakterier. Bakterier sprids med avföringen och kan smitta ned flera fåglar om de kommer i kontakt med ytor eller foder som förorenats, säger epidemiolog Elina Lahti, SVA.

Med genetiska metoder har SVA tillsammans med andra myndigheter visat att salmonellastammar från småfåglar, katter och människor matchar varandra under just den här tiden på året. För att undvika smittan från salmonellasmittade fåglar och katter är det viktigt att tvätta händerna när man varit i kontakt med sjuka katter och fåglar, och efter att man gjort rent kattlådor och fågelbord.

Källa: SVA