Hälta på häst: Ny studie ger säkrare behandling och dopningskontroll

Hälta på häst: Ny studie ger säkrare behandling och dopningskontroll

För medicinsk behandling av halta hästar används ofta kortisonpreparat, till exempel dexametason. Kunskap om hur dexametason omsätts i hästkroppen är viktig för en trygg och effektiv behandling, och för pålitlig dopningskontroll.

Dexametason har flera effekter i kroppen, bland annat höjer preparatet blodsockret. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har lyckats beräkna vilken koncentration av dexametason som behövs i blodplasman för att uppnå hälften av den maximala effekten på blodsockret, ett så kallat EC50-värde.

Tillsammans med tidigare kunskap om hur snabbt dexametason försvinner ur blodet kan resultaten från denna studie användas för att bestämma hur ofta läkemedlet ska ges för bästa behandlingsresultat. Resultatet från studien kan också användas i dopningskontrollen inom hästsporten. Det finns nu större möjlighet att skilja dopning från korrekt användande av dexametason där karenstiderna följts.

Läs hela rapporten här.

Källa: SLU Foto: Shutterstock