Optimerat kortisoltest gav säkrare diagnos på häst

Optimerat kortisoltest gav säkrare diagnos på häst

Ibland mäts kortisol i blod för att ställa en diagnos och till detta används ofta ett så kallat dexametasonhämningstest. Metoden används för flera arter men har tyvärr visat brister vid användning för häst.

Hormonet kortisol associeras ofta till stressreaktioner, men är viktigt i många av kroppens funktioner och vid många sjukdomstillstånd. Kortisolnivån i blodet varierar över dygnet och mellan olika individer, vilket kan göra det svårt att skilja normalvärden av hormonet från sjukliga avvikelser hos enskilda individer.

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har därför tillsammans med kollegor på forskningsinstitutet Frauenhofer-Chalmers utvärderat olika varianter av dexametasonhämningstest på häst och jämfört sannolikheten för att testet verkligen bedömer en frisk häst som frisk.

Studien visade att testet kan optimeras till cirka 95 procents träffsäkerhet om tillräcklig mycket dexametason ges inför testet och blodprov tas efter 10–17 timmar. Upprepad provtagning kan öka sannolikheten för ett korrekt provsvar ytterligare. Dessa resultat hjälper veterinärer att ställa säkrare diagnos hos häst vilket är centralt för att upprätthålla ett gott djurskydd.

Studien finansierades av Stiftelsen hästforskning, Stiftelsen för strategisk forskning och Grünenthal GmbH.

Läs studien här.

Källa: SLU Foto: Birgitta Vacker/Mostphotos