Antibiotika fungerar bra på viss bukhinneinflammation

Antibiotika fungerar bra på viss bukhinneinflammation

Antibiotika fungerar överraskande bra på hästar med bukhinneinflammation utan känd bakomliggande orsak. Det visar en undersökning som genomförts vid SLU i samarbete med Mälaren Hästklinik.

Bukhinneinflammation hos häst är ett mycket allvarligt tillstånd som associeras med långvarig antibiotikabehandling och relativt dålig prognos för överlevnad. Tillståndet uppstår vanligen efter kirurgiska ingrepp eller sårskador på buken, men det förekommer också fall utan känd bakomliggande orsak. Sådan bukhinneinflammation har undersökts i ett samarbetsprojekt mellan Sveriges lantbruksuniversitet och Mälaren Hästklinik.

Sjukjournaler från hästar med bukhinneinflammation utan känd bakomliggande orsak studerades för att ta reda på mer om tillståndet, behandling och prognos. Undersökningen visade att denna typ av bukhinneinflammation drabbar hästar av alla åldrar och raser. Diagnos fastställs med prov från hästens bukvätska. De bakterier som oftast hittas är sådana som återfinns i hästens normala tarmflora. Hur bakterierna tar sig ut från tarmen till bukhålan är inte klarlagt, men en misstänkt infektionsväg är lindriga parasitskador i tarmen.

Samtliga hästar i studien behandlades med antibiotika och överlevnaden visade sig vara hög. Till skillnad från vad som visats i tidigare internationella studier behandlades många hästar framgångsrikt med endast penicillin. Skillnader mellan studier från olika länder kan bero både på olika bakomliggande orsak och skillnader i förekomst av antibiotikaresistens.

Uppföljning visar att risken för återfall är liten och att hästar som drabbats av bukhinneinflammation inte löper ökad risk att drabbas av andra typer av kolik i framtiden.

Länk till publikationen här

Källa: SLU